Kulturarvsdagen 2020

 

Kulturarvsdag i Dalby fredag 11 sept:

HELIGKORSKYRKAN I DALBY OCH BERÄTTELSER FRÅN PRÄSTGÅRDEN

Kl 14.00 ”Tusen år av historia". En guidad visning av Heligkorskyrkan i Dalby med Anita Larsson. Samling i Klosterträdgården på kyrkans norra sida.
20ca H

Kl 15.00 Prästgården, Lundavägen 13 i Dalby. Kyrkoherde em. Anders Blomstrand berättar under rubriken "GÄSTEN HOS PRÄSTEN - om PRÄSTGÅRDEN som navet i församlingen." Fika kl 14-16 i Prästgården.

80a

 - Jag har levt i prästgård eller liknande under stor del av mitt liv, berättar kyrkoherde emeritus Anders Blomstrand. Jag kan sakna den idag.

 - Prästgården fungerade som ett nav i varje församling och var den mest öppna och viktigaste av alla tjänstebostäder som fanns förr, t.ex. för läkare, lärare jägmästare, veterinärer, militärer, SJ-folk mfl.

 

Biljetter à 50 kr i förköp på Pastorsexpeditionen i Dalby fr o m måndag 7 september. Biljetten inkluderar den guidade rundvandringen med Anita Lasson, Anders Blomstrands presentation samt fika i Prästgården. Max 40 deltagare kan tas emot. Arrangemanget genomförs under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.

Arrangör är föreningen Kulturkvadranten i Dalby i samarbete med Dalby församling och Riksantikvarieämbetet.

Hemsidor:

www.kulturkvadrantenidalby.se

www.svenskakyrkan.se/dalby-församling

www.raa.se/kulturarvsdagen