Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen för Dalby kloster och kungsgård.

En utvecklingsplan har tagits fram som beskriver förutsätt­ningar för en framtida utveckling där Dalby kloster och kungsgård blir en betydelsefull lokal mötesplats och ett nationellt besöksmål. Den beskriver också det arbete som nu görs för att sprida kunskap om och öka intresset för platsen.

Klicka på länken här nedan, så kommer du direkt till Utvecklingsplanen.

Utvecklingsplanen