Dalby kloster - alla tiders mötesplats

Projektet finansieras av Region Skåne och pågår mellan september 2012 – juni 2013.

I projektet inventeras och sammanställs historien om Dalby kloster, och olika vägar för att sedan förmedla denna kunskap provas. Bl.a. tas en lärarhandledning fram, som skall kunna användas på plats.

Arbetet med att samla kunskapen och dokumentationen om Dalby kloster och kyrka kan följas i Klosterboken.