Urkunder rörande Dalby

Här presenteras Sven Lagerbrings Samling av urkunder rörande Dalby, opublicerat material som förvaras vid Lunds Universitetsbibliotek. (Hist. Sv. Lokalhist. Skåne) Materialet består av ett häfte med fyra lägg numrerade 8–11; sidorna kallas här 8a–h, 9a–h, 10a–h, 11a–f (11g–h är tomma).

Materialet har transkriberats av Stephan Borgehammar.

Innehållsförteckning

Inventarium över kyrksilver

Inventarium över lösöre

Klostrets byggnader och rum

Inventarium över livsmedel

Lista på länsmän

Truels Tuesens brev