Reformationen i Dalby och Lund

HUR DALBY OCH LUND DRABBADES AV REFORMATIONEN PÅ 1500-TALET.

Torsdag den 24 oktober klockan 18.00 håller Sten Skansjö, professor eremitus i historia, ett föredrag på Dalby Bibliotek om hur reformationen "drabbade" Skåne, och då framförallt Dalby och Lund, i mitten på 1500-talet.

 Dalby-kloster
Dalby kloster före reformationen. 
(Bild av Petter Lönegård, från "Dalby Kloster", redaktör A Larsson).

Från Cinthio 03
Dalby kloster efter reformationen.

Den danska reformationen 1536 är föga känd för de flesta av oss som gått i svensk skola. Men den fick stor betydelse på många plan av det dåtida danska samhället, inte minst i Skåne och speciellt i de orter där den katolska kyrkans institutioner varit dominerande sedan medeltiden. Särskilt stora blev förändringarna i staden Lund, som sedan 1100-talet fungerat som Danmarks kyrkliga metropol och säte för landets ärkebiskop, flera kloster och ett tjugotal kyrkor. Mycket av detta försvann snabbt efter 1536, och vi kan räkna med en påtaglig folkminskning under 1500-talets lopp. På ett mera lokalt plan blev reformationen även en brytpunkt för Dalby, när klostret efter närmare 500 år lades ner och socknen blev en relativt ordinär socken med kronobönder i stället för klosterlandbor och med en alldeles för stor kyrka att ta hand om på sikt. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till detta föredrag av professor Sten Skansjö.

Arrangör är Kulturkvadranten i Dalby tillsammans med Dalby bibliotek.

 
 
 
 

Aktiviteter

Kontakta  oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.